ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

  ชื่อเรื่อง : ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก  ชื่อผู้แต่ง : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล  Call Number : 959.9 ก764ฟ 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  1 ธ.ค.2565 หนังสือ “ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู มหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นประเทศที่มีการค้าขายระหว่างโลกตะวันตกกับดินแดนทางฝั่งทะเลตะวันออก และเป็นประเทศที่บรรดาผู้มาเยือนชาวยุโรปต่างหมายที่อยากจะเป็นเจ้าของ นักเดินเรือผู้ค้นพบเรียกขานกันว่า อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ผ่านการปกครองจากหลายชาติมหาอำนาจ จนกระทั่งได้ประกาศอิสรภาพ ปกครองบ้านเมืองด้วยระบอบประชาธิปไตย มาติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ ได้จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก Read More »