ฟิสิกส์ขนมหวาน : หนังสือฟิสิกส์สำหรับเด็ก ม.ปลาย เล่มที่ 1

ชื่อเรื่อง : ฟิสิกส์ขนมหวาน : หนังสือฟิสิกส์สำหรับเด็ก ม.ปลาย เล่มที่ 1  ชื่อผู้แต่ง : ชวลิต เลาหอุดมพันธ์   Call Number : 530.076 ช282ฟ 2565 ล1  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 มี.ค.2566 หนังสือ “ฟิสิกส์ขนมหวาน : หนังสือฟิสิกส์สำหรับเด็ก ม.ปลาย เล่มที่ 1”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกล งานและพลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ฯลฯ พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด ที่แสดงวิธีคิดแบบละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านตรวจคำตอบเมื่อทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง ที่ผู้เขียนเขียนด้วยลายมือของผู้เขียนเอง ทำให้ผู้เขียนมีอิสระในการเขียนสมการ วาดรูป เชื่อมโยงความคิดและสามารถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี และยังมีข้อแนะนำและเทคนิคอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ Link to Library […]

ฟิสิกส์ขนมหวาน : หนังสือฟิสิกส์สำหรับเด็ก ม.ปลาย เล่มที่ 1 Read More »