ภาษาจีน

    ชื่อเรื่อง : ศัพท์จีนที่คนไทยใช้สับสน  ชื่อผู้แต่ง :  อาศรมสยาม-จีนวิทยา Call Number :495.181 ศ337 2567 แนะนำหนังสือ 26มิ.ย.2567 รายละเอียด : หยุดความสับสน ค้นพบคำตอบ เพิ่มความเข้าใจให้ใช้ได้จริงกับ หนังสือเล่มนี้ ที่นำเสนอคำศัพท์ภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสน โดยอธิบายความแตกต่างของคำศัพท์จีนที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เนื่องจากมักใช้กันสับสนและไม่เหมาะสมกับบริบท ช่วยให้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคำศัพท์จีนที่มีความหมายใกล้เคียงกันและวิธีการใช้ที่ถูกต้อง  และเพิ่มความเข้าใจในการใช้ภาษาจีนให้แก่ผู้ที่สนใจภาษาจีน   Row Hit Heading 1 1 ศัพท์จีนที่คนไทยใช้สับสน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง

ศัพท์จีนที่คนไทยใช้สับสน Read More »

  ชื่อเรื่อง : เก่งพูดจีนกลาง ชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ Life Balance Call Number : 495.183495911 ก749 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ต.ค.2566  เป็นหนังสือฝึกพูดภาษาจีน ให้เป็นไว ด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เรียนไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน เพื่อเขียนให้ถูกต้อง เทคนิคอ่านและแปลภาษาจีน เรียนรู้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงเหมาะ  โดยมีพินอินและคำอ่านไทย ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิ ใช้สื่อสารกับคนต่างชาติ ใช้ในการเรียนการสอบ การทำงาน หรือแม้แต่ใช้เพื่อท่องเที่ยว พูดเป็นเร็ว เข้าใจง่าย   Link to Library Row Hit Heading 1 1 เก่งพูดจีนกลาง ชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์/ ทีมวิชาการ Life Balance

เก่งพูดจีนกลาง ชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์ Read More »

  ชื่อเรื่อง : เก่งพูดจีนกลาง ชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ Life Balance Call Number : 495.183495911 ก749 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ต.ค.2566  เป็นหนังสือฝึกพูดภาษาจีน ให้เป็นไว ด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เรียนไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน เพื่อเขียนให้ถูกต้อง เทคนิคอ่านและแปลภาษาจีน เรียนรู้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงเหมาะ  โดยมีพินอินและคำอ่านไทย ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิ ใช้สื่อสารกับคนต่างชาติ ใช้ในการเรียนการสอบ การทำงาน หรือแม้แต่ใช้เพื่อท่องเที่ยว พูดเป็นเร็ว เข้าใจง่าย   Link to Library Row Hit Heading 1 1 เก่งพูดจีนกลาง ชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์/ ทีมวิชาการ Life Balance

เก่งพูดจีนกลาง ชีวิตประจำวัน ฉบับสมบูรณ์ Read More »

  ชื่อเรื่อง : ทางลัดฝึกจีนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้น ฉบับสมบูรณ์ ชื่อผู้แต่ง : สุ่ยหลิน Call Number : 495.183495911 ส844ท 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 ก.ย.2566  เป็นหนังสือฝึกพูดภาษาจีน ให้เป็นไว ด้วยบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เรียนไวยากรณ์พื้นฐานภาษาจีน เพื่อเขียนให้ถูกต้อง เทคนิคอ่านและแปลภาษาจีน เรียนรู้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงเหมาะ  โดยมีพินอินและคำอ่านไทย ที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานสามารถอ่านและเรียนรู้ได้ เรียนง่าย เป็นไว ได้ผลจริง   Link to Library Row Hit Heading 1 1 ทางลัดฝึกจีนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้น ฉบับสมบูรณ์ / สุ่ยหลิน

ทางลัดฝึกจีนกลาง ตั้งแต่เริ่มต้น ฉบับสมบูรณ์ Read More »

  ชื่อเรื่อง : หนีห่าว พูดจีนได้ทันใจ ชื่อผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ Call Number : 495.183495911 ห158 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 19 ส.ค.2566  เป็นหนังสือสอนภาษาจีนกลาง ด้วยบทสทนา ที่จะทำให้คุณสามารถเรียนรู้การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริง เริ่มตั้งแต่บทสนทนาระดับพื้นฐาน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเสริมความรู้ คำศัพท์พร้อมภาพประกอบ ไวยากรณ์ สำนวนและมารยาทของชาวจีนที่ควรรู้ตลอดทั้งเล่ม โดยมีพินอินและคำอ่านไทย ที่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานสามารถอ่านและเรียนรู้ได้ เรียนง่าย เป็นไว ได้ผลจริง   Link to Library Row Hit Heading 1 1 หนีห่าว พูดจีนได้ทันใจ / กองบรรณาธิการ

หนีห่าว พูดจีนได้ทันใจ Read More »

ชื่อเรื่อง : ภาษาจีนพื้นฐาน1 ชื่อผู้แต่ง : Laisheng Hua Call Number :  495.182495911 ฮ273ภ 2564 ล1 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 30 ก.ค.2566  เป็น หนังสือที่ ให้ความรู้ภาษาจีนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน อย่างการเรียนรู้พินอิน ให้สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องก่อน รวมไปถึงหลักการเขียนอักษรจีนอย่างละเอียด พร้อมไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญ  ครอบคลุมความรู้สำหรับการสอบ วัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 1-3 และ PAT7.4   Link to Library Row Hit Heading 1 1 ภาษาจีนพื้นฐาน1 / Laisheng Hua

ภาษาจีนพื้นฐาน1 Read More »