ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ คำศัพท์และเทคนิคการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเวชระเบียนผู้ป่วย

ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ คำศัพท์และเทคนิคสำหรับการอ่านและบันทึกเวชระเบียน :   Medical English for Professionals Terms and Strategies of Medical Records  ชื่อผู้แต่ง : ไลฟ์เอบีซี   Call Number :   428.24 ล982ภ 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ส.ค.2563 หนังสือ “ ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ คำศัพท์และเทคนิคสำหรับการอ่านและบันทึกเวชระเบียน”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบันทึกเวชระเบียน เช่น บันทึกแรกรับ บันทึกรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วย  รายงานการดำเนินโรค  และบันทึก การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล รวมถึงโรคต่าง ๆ เช่น ระบบหัวใจ หลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหารโรคไต ฯลฯ พร้อมซีดีไฟล์เสียง MP3 เพื่อฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการพูดเทคนิคและวิธีการเขียนเวชระเบียน เป็นภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ คำศัพท์และเทคนิคการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเวชระเบียนผู้ป่วย / ไลฟ ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ คำศัพท์และเทคนิคสำหรับการอ่านและบันทึกเวชระเบียน

ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ คำศัพท์และเทคนิคสำหรับการอ่านและบันทึกเวชระเบียน :  Medical English for Professionals Terms and Strategies of Medical Records  Read More »