ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษสอบติดชัวร์  ชื่อผู้แต่ง : อนุสร ดีรักษา     Call Number: 428.0076 ส867ภ 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 25 พ.ย. 2564 หนังสือ “ภาษาอังกฤษสอบติดชัวร์” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับเตรียมสอบ เช่น เรื่อง Tenses, Parts of Speech, Connectives, Adjective, If–clause, Reported Speeh, Question Tag, Relative Clause ฯลฯ โดยในเนื้อหา สรุป Mind Map ตารางคำศัพท์ มีภาพประกอบให้สีสันสวยงาม ตลอดจนแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบต่าง ๆ พร้อมคลิปเสียง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในการเรียนภาษาอังกฤษและผู้ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 ภาษาอังกฤษสอบติดชัวร์ / อนุสร ดีรักษา  ภาษาอังกฤษสอบติดชัวร์ 

 ภาษาอังกฤษสอบติดชัวร์  Read More »