ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ชื่อเรื่อง: ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  ชื่อผู้แต่ง: ภัทรมน สาตรักษ์  Call Number: 428.24 ภ371ภ 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  28 ต.ค. 2563 หนังสือ“ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ในเรื่องลักษณะของคำ (Parts of Speech ) รวมถึงการจัดทำ หมวดหมู่คำศัพท์จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษในส่วนของ Appendix 2 เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ และเป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบในวิชาชีพทางกฎหมายอีกด้วย !  Link to Library Row Hit Heading 1 10 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 1 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย “การประชุมประจำปีของสมาคมอัยการระหว่างประเทศ” (The Annual Conference o 3 1 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 4 1 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ภัทรมน สาตรักษ์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย Read More »