ภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด

ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด  ชื่อผู้แต่ง : ยุวนาฏ คุ้มขาว  Call Number: 428.2495911 ย442ภ 2561  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 10 พ.ย. 2564 หนังสือ “ภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 มีเนื้อหาภาษาอังกฤษซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน เริ่มต้นที่ ไวยกรณ์ที่เป็นพื้นฐานจนไปถึงไวยกรณ์ที่เรามักใช้กันผิด ตอนที่ 2 บทสนทนาให้ไว้ฝึกพูด เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และในตอนที่ 3 คำศัพท์ ต่าง ๆ ที่รวบรวมเอาไว้ เพื่อให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนทุกคนไม่มีขีดจำกัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกับเจ้าของภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัดเล่มนี้ !    Link to Library Row Hit Heading 1 1 ภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด / ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว, ภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด

ภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด Read More »