ภูมิศาสตร์กายภาพ 

ชื่อเรื่อง: ภูมิศาสตร์กายภาพ  ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ฯ  Call Number: 910.02 ภ679 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   17 เม.ย. 2564 หนังสือ“ภูมิศาสตร์กายภาพ ” หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ สิ่งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ  ภูมิลักษณ์, ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม,  ภัยธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ โดยในแต่ละเรื่องจะอธิบายอย่างละเอียด มีภาพและตารางประกอบ เข้าใจง่าย ซึ่งนักภูมิศาสตร์และผู้อ่านสามารถเรียนรู้และศึกษาภูมิศาสตร์ ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราได้จากหนังสือเล่มนี้ Link to Library Row Call Number Heading 1 910.02 ภ679 2557 ภูมิศาสตร์กายภาพ / มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ฯ 2 910.02 ภ679 2563 ภูมิศาสตร์กายภาพ / มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ฯ ภูมิศาสตร์กายภาพ

ภูมิศาสตร์กายภาพ Read More »