อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๒ พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๔ 

ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๒ พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๔  ชื่อผู้แต่ง : –   Call Number: 923 อ234 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ส.ค. 2564 หนังสือ“อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๒ พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๔ ” หนังสือเล่มนี้เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขัวญแก้ว วัชโรทัย อดีตรองเลขาธิการ ในรัชกาลที่ 9 และภายในเล่มมีประวัติของผู้วายชนม์ ภาพถ่าย ความรู้เกี่ยวกับการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญและเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., […]

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ภ.ป.ร.๒ พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิง ดร.วัฒนา วัชโรทัย ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.๔ Read More »