มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพื่อให้เข้าถึงหัวใจของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค

ชื่อเรื่อง : มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพื่อให้เข้าถึงหัวใจของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค  ชื่อผู้แต่ง : สนธิ อังสนากุล  Call Number: 332.6322 ส192ม 2561  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 ต.ค. 2564 หนังสือ “มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพื่อให้เข้าถึงหัวใจของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคในเชิงปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค เริ่มต้น ทฤษฎีต่าง ๆ เส้นแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบราคา แผนภูมิแท่งเทียน ฯลฯ ซึ่งยังมีเครื่องมือทางเทคนิค และกลยุทธ์อีกมากมายที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของเครื่องมือในการวิเคราะห์หุ้น และมหัศจรรย์แห่งเทคนิคเพื่อให้เข้าถึงหัวใจของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน !  Link to Library Row Hit Heading 1 3 มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพื่อให้เข้าถึงหัวใจของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค / สนธิ อังสนากุล มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพื่อให้เข้าถึงหัวใจของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค

มหัศจรรย์แห่งเทคนิค : เพื่อให้เข้าถึงหัวใจของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค Read More »