มหาวิทยาลัยสยาม

ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม, Library Siam University

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (คณะอนุกรรมการ อพส.) ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุม ๔-๑๕๐๒ ชั้น๑๕ อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   เว็บไซต์:  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2 /2561 – อพส. – tuthaipul.org  

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑-อพส. Read More »

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เทคโนโลยีสยาม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมใจร่วม พิธีรำลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม 15 สิงหาคม ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัย สยาม เป็นประธานในพิธี

รำลึก “ดร.ณรงค์ มงคลวนิช” วันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม (15 สิงหาคม 2558) Read More »

lSiamULib - Media Releases ibrary-OPAC - ห้องสมุดมารวย-database-

            สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ค.2556 Producer : Vethit Thongchantr Director : Thanut Nonkhuntod เผยแพร่เมื่อ 1 พ.ค. 2013       โฆษณามหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริญญาโท ชุด “Walking” Producer : Vethit Thongchantr เผยแพร่เมื่อ 13 ก.ค. พ.ศ.2555 (2012)       Check in ที่ ม.สยาม เพื่ออนาคตที่ดีกว่า Producer : Vethit Thongchantr / Co-Producer : Anucha Nonkhuntod /

SiamULib – Media Releases Read More »