มะเร็งร้าย หายด้วย ธรรมชาติบำบัด

ชื่อเรื่อง : มะเร็งร้าย หายด้วย ธรรมชาติบำบัด  ชื่อผู้แต่ง : วิสิทธิ์พร เปล่งขำ  Call Number : พ 616.994 ว786ม 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  30 ธ.ค.2565 หนังสือ “มะเร็งร้าย หายด้วย ธรรมชาติบำบัด” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในการดูแลรักษาและบำบัดความเจ็บปวดด้วยธรรมชาติ หลักโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งและอื่น ๆ  ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รู้หลักวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการนำสมุนไพรที่ใช้ทำลายเซลล์มะเร็ง เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเซลล์มะเร็ง รวมถึงบทสวดมนต์ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้มีความสุขเป็นที่พึ่งทางใจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติและดูแลรักษาผู้ป่วยให้อาการดีขึ้นและสามารถรักษาให้หายได้ มาค้นหาวิธีการรักษามะเร็งร้ายด้วยธรรมชาติบำบัด เล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 มะเร็งร้าย หายด้วย ธรรมชาติบำบัด / วิสิทธิ์พร เปล่งขำ มะเร็งร้าย หายด้วย ธรรมชาติบำบัด

มะเร็งร้าย หายด้วย ธรรมชาติบำบัด Read More »