มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร  ชื่อผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์    Call Number : 621.3 น164ม 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  17 มี.ค.2565 หนังสือ “มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร” หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารที่ได้มาตรฐาน โดยเริ่มเรียนรู้จากพื้นฐานจนไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้ มีการเรียนรู้การติดตั้งระบบไฟฟ้าการใช้อุปกรณ์ และบริภัณฑ์ทางการไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภัย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาและอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี ที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเรียรรู้การติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคารให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยที่สุด มาหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 2 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร / นพ มหิษานนท์ มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร

มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร Read More »