ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย  ชื่อผู้แต่ง : ชเนตตี ทินนาม, โกสุม โอมพรนุวัฒน์, รัตนา ด้วยดี  Call Number : 306.76 ช154ย 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  6 พ.ค.2565 หนังสือ “ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะกลุ่มประชากร LGBTIQN+ หรือกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยมีพันธกิจการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาวะประชาชน LGBTIQN+ การสร้างระบบและการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ สำหรับประชากร LGBTIQN+ ในการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ จึงใช้กรอบแนวคิดที่หลากหลาย อาทิเช่น สิทธิในวิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การกดขี่ทับซ้อน เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความต้องการของคนทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้รับการปกป้องคุ้มครองเพื่อให้ประชากร LGBTIQN+ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library […]

ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย  Read More »