ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

ชื่อเรื่อง : ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง  ชื่อผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์   Call Number : 621.31244 น164ว 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  15 มี.ค.2565 หนังสือ “ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ ที่ได้มาจากธรรมชาติ ที่มนุษย์ควรตระหนักอย่างยิ่ง ที่เราไม่ควรมองข้ามพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ โดยเริ่มมาทำความรู้จักพลังงานแสงอาทิตย์, โซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้อย่างไร, ส่วนประกอบในระบบโซลาร์เซลล์, การออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ ฯลฯ รวมถึงเตาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ปรุงอาหารได้  นอกจากนี้ยังมีพลังงานที่ผลิตขึ้นใช้เอง อาทิเช่นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล การผลิตแก๊สหุงต้มชีวภาพแบบง่าย ๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างมากมายที่ช่วยให้เราได้มีพลังงานมาทดแทนพลังงานที่กำลังจะหมดไป แล้วเราจะปล่อยให้สูญเปล่าไปได้อย่างไร ? มาหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง/ นพ มหิษานนท์ ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง

ระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานที่ผลิตได้เอง Read More »