รังสีวินิจฉัย

ชื่อเรื่อง : รังสีวินิจฉัย  ชื่อผู้แต่ง : วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, บรรณาธิการ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  Call Number : 616.0757 ร319 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ก.ย.2565 หนังสือ “รังสีวินิจฉัย” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ทางด้านรังสีวินิจฉัย โดยผู้นิพนธ์เป็นอาจารย์ของภาควิชารังสีวิทยาโรงพยาบาลศิริราช ที่มีความรู้และประสบการณ์แต่ละด้านโดยเฉพาะ ซึ่งถือว่าเป็นตำราที่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรังสีวินิจฉัยที่รวบรวมเอาไว้อย่างมาก อาทิเช่น ระบบทางเดินหายใจ ประสาทและไขสันหลัง กล้ามเนื้อและกระดูก ทางเดินอาหารและตับ ทางเดินปัสสาวะ รังสีวิทยาในเด็ก รวมทั้งรังสีร่วมรักษาและยังมีความรู้พื้นฐานในการสร้างภาพและการแปลผลที่เกิดจากเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาแพทย์ และผู้ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก หนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 รังสีวินิจฉัย/ วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, บรรณาธิการ รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย Read More »