รัชกาลที่ 6

วันปฐมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันวชิราวุธ-มหาวิทยาลัยสยาม-ห้องสมุด-หอสมุดกลาง

วันวชิราวุธ หมายถึง วันคล้ายวัยสวรรคต พระพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนับอเนกอนันต์ไว้ในหลายสาขา (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540, …

วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน Read More »