รู้ทันผู้รับเหมา

ชื่อเรื่อง : รู้ทันผู้รับเหมา  ชื่อผู้แต่ง : นพ มหิษานนท์  Call Number: 690.837 น164ร 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 ส.ค. 2564 หนังสือ“ รู้ทันผู้รับเหมา” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในเรื่องการจ้างงานผู้รับเหมาของการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สัญญาผูกมัดผู้รับเหมา รายการค่าแรงงานและค่าวัสดุที่ผู้รับเหมาปฏิเสธไม่ได้ เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการโกง สัญญาจ้างเหมาที่ปลอดภัย สําหรับเจ้าของบ้าน และข้อควรระวังมากมายที่ใครก็ตามที่กําลังทํานิติกรรมกับผู้รับเหมาไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด และหนังสือเล่มนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณรู้ทันผู้รับเหมา ได้อย่างแน่นอน !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 รู้ทันผู้รับเหมา / นพ มหิษานนท์ รู้ทันผู้รับเหมา

รู้ทันผู้รับเหมา Read More »