ร่มพยอม

ชื่อวารสาร: ร่มพยอม Print ISSN: 1686-2635 สำนักพิมพ์: Fluke Graphic Design & Printing รายละเอียด แนะนำวารสาร 6 ก.ย. 2563 วารสารร่มพยอม จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรม หวังให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ กำหนดออกราย 6 เดือน Link to Journal : ร่มพยอม Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2550) – ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.2562) Row Call Number Heading 1 วารสาร 700 ร่มพยอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 […]

ร่มพยอม Read More »