แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561

ชื่อหนังสือ: ระบบนำส่งยา ชื่อผู้แต่ง: นรเศรษฐ์ ณ สงขลา Call Number: 615.19 น224ร 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ระบบนำส่งยา” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมตั้งแต่ชีววิทยาของร่างกายในการดูดซึม การกระจายของยาเข้าสู่เซล กระบวนการขับออก ไปจนถึง เทคโนโลยีในการสังเคราะห์และพัฒนาระบบนำส่งยา ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทั้ง เภสัชศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ถือเป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยา ลดผลข้างเคียงของยา ทำให้การรักษาเป็นไปได้ดีขึ้น ผู้เขียนมีประสบการณ์ทางด้านการสอน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบนำส่งยามาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการศึกษาหรือการทำวิจัยทางด้านระบบนำส่งยาต่อไปในอนาคต   ชื่อหนังสือ: สูตรลับปรับเว็บให้แรงด้วย SEO ชื่อผู้แต่ง: สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์ Call Number:  005.72 ส831ส 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 […]

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 Read More »