ชื่อเรื่อง : บันทึกเมืองแมว ชื่อผู้แต่ง :  เหลาเส่อ ชื่อผู้แปล :  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Call Number : พ 895.13 ห732บ 2566 แนะนำหนังสือ  16 พ.ย.2566 รายละเอียด :  เป็นงานวรรณกรรมชื่อดังของประเทศจีน ที่ได้รับการแปลไปทั่วโลก โดยฉบับแปลภาษาไทยนี้  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปล   เนื้อหาสะท้อนปัญหาสังคมของหลาย ๆ ประเทศ แม้จะเขียน มา 100 ปีแล้ว แต่เนื้อหายังทันสมัย ไม่ตกยุค   Link to Library Row Hit Heading 1 2 บันทึกเมืองแมว / เหลาเส่อ ; กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ผู้แปล

บันทึกเมืองแมว Read More »