วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน  ชื่อผู้แต่ง : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ Call Number: 613 ว394 2558  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 3 ส.ค. 2564 หนังสือ “วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งในแต่ละประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ก็จะมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โรคภัย และความเจ็บป่วยต่าง ๆที่จะต้องมีการเยียวยา ดูแลรักษาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ และในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ เรื่องราวประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์พื้นบ้าน วัฒนธรรม ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน อีกด้วย  Link to Library Row Hit Heading 1 1 วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน/ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , บรรณาธิการ วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน

วัฒนธรรมสุขภาพในสังคมอาเซียน Read More »