วารสารกรมประชาสัมพันธ์

ชื่อนิตยสาร: วารสารกรมประชาสัมพันธ์ Print ISSN: 0859-4406 สำนักพิมพ์: บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด แนะนำนิตยสาร 21 ส.ค. 2563 วารสารกรมประชาสัมพันธ์ เป็นวารสารรายสามเดือน เพื่อเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ในวารสารยังได้คัดสรรบทความดีๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกอ่าน Link to Magazine : วารสารกรมประชาสัมพันธ์ Link to Facebook : วารสารกรมประชาสัมพันธ์ Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-12 (ม.ค.-ธ.ค.2545) – จนถึงฉบับปัจจุบัน Row Call Number Heading 1 วารสาร 700 กรมประชาสัมพันธ์, วารสาร วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 วารสาร 700 […]

วารสารกรมประชาสัมพันธ์ Read More »