วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Print ISSN: 0857-7536 สำนักพิมพ์: – รายละเอียด แนะนำวารสาร 16 ส.ค. 2563 วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้การบริหารงานบุคคล และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งในวารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังได้คัดสรรบทความอีกมากมายไว้ให้ท่านได้ อาทิ เช่น ในฉบับที่ 4 ก.ค.-ก.ย.2562 มีบทความที่ชื่อว่า “ครู” ในฐานะ “นักวิจัย” เป็นต้น Link to Journal : วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Link to Facebook : วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Link to Youtube : วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 24-25 ฉบับที่ 1-4 (2547-2548) – ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2562) […]

วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »