วารสารจิตเวชวิทยาสาร

ชื่อวารสาร: วารสารจิตเวชวิทยาสาร Print E-ISSN: 2697-6242 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลสวนปรุง รายละเอียด แนะนำวารสาร 7 ต.ค. 2564 วารสารจิตเวชวิทยาสาร หรือ Academic Psychiatry and Psychology Journal (APPJ) aims to promote communication among researchers in health sciences. It is published every 4 months  and accepts the manuscripts in the forms of original article, case report, review article, and others […]

วารสารจิตเวชวิทยาสาร Read More »