วารสารผู้ไถ่

ชื่อวารสาร: วารสารผู้ไถ่ Print ISSN: – สำนักพิมพ์: แผนกยุติธรรมและสันติ รายละเอียด แนะนำวารสาร 23 ส.ค. 2563 วารสารผู้ไถ่ จัดพิมพ์โดยแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตย ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสาระทางสังคมที่นอกเหนือไปจากข่าวสารกระแสหลักตามหน้าหนังสือพิมพ์ Link to Journal : วารสารผู้ไถ่ Link to Facebook : วารสารผู้ไถ่ Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 32-33 ฉบับที่ 85-90 (ม.ค.-ธ.ค.2554-2555) – จนถึงฉบับปัจจุบัน Row Call Number Heading 1 วารสาร 200 ผู้ไถ่, วารสาร วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 วารสาร 200 […]

วารสารผู้ไถ่ Read More »