วารสารฟิสิกส์ไทย

ชื่อวารสาร: วารสารฟิสิกส์ไทย Print ISSN: 0857-1449 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมฟิสิกส์ไทย รายละเอียด แนะนำวารสาร 21 ธ.ค. 2564 This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารฟิสิกส์ไทย วารสารฟิสิกส์ไทย

วารสารฟิสิกส์ไทย Read More »