วารสารภาษา (PASAA)

ชื่อวารสาร: วารสารภาษา (PASAA) Print ISSN: 0125-2488 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 22 ธ.ค. 2564 PASAA means ‘language’. It is a scholarly, double-blind peer-reviewed journal published by Chulalongkorn University Language Institute, Thailand. Established in 1974, PASAA is the oldest professional English language teaching (ELT) journal in the country. The journal is made possible […]

วารสารภาษา (PASAA) Read More »