วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Print ISSN: 2672-9911 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รายละเอียด แนะนำวารสาร 19 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หรือ Journal of Vongchavalitkul University (JVU) is a peer-reviewed journal publishing high quality articles in engineering, health science and interdisciplinary science and technology. JVU serves both academics and researchers who require knowledges from original research works and new […]

วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Read More »