วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา

ชื่อวารสาร: วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา Print ISSN: 0858-8511 สำนักพิมพ์: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รายละเอียด แนะนำวารสาร 11 ส.ค. 2563 วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว กิจกรรมและการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการประสานงานและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา Link to Journal : วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา Link to Facebook : วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ฉบับเดือน ส.ค.2551– จนถึงฉบับปัจจุบัน Row Call Number Heading 1 วารสาร 300 มูลนิธิชัยพัฒนา วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 วารสาร 300 การประปานครหลวง, วารสาร […]

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา Read More »