วารสารเคหการเกษตร

ชื่อวารสาร: วารสารเคหการเกษตร Print ISSN: 0125-8877 สำนักพิมพ์ : เคหการเกษตร รายละเอียด แนะนำวารสาร 26 ก.ค. 2563 วารสารเคหการเกษตร เป็นวารสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกด้าน รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือครอบคลุมตั้งแต่ในแปลง จนถึงตลาด การจัดการ การตลาด อย่างครบวงจร ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นวารสารเก่าแก่ที่สุดของภาคเอกชน ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลใหม่จากต้นตอของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง บางโอกาสเคหการเกษตรจะมีทีมงานไปร่วมประชุมสัมมนานานาชาติในประเทศต่างๆ ตลอดจนไปเจาะข้อมูลในจีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน ผู้อ่านเคหการเกษตรจึงได้รับข้อมูลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ ธุรกิจของตนได้อย่างแท้จริง สำหรับในรูปแบบ E-book จะไม่มีหน้าโฆษณาในทุกเล่ม อีกทั้งวารสารเคหการเกษตรยังมีบทความที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น ร้อยเรื่องราว 100 ปี อาโวคาโดไทยมีอะไรให้คิดเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล เป็นต้น Link to Journal : วารสารเคหการเกษตร Link to Ookbee : วารสารเคหการเกษตร Link to Facebook : วารสารเคหการเกษตร […]

วารสารเคหการเกษตร Read More »