แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Hotel and Tourism-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมฉบับพิมพ์จำนวน 41 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  2973 รายการ  วารสารด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 42 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 24 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 18 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน 2972 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 55 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-การโรงแรมและการท่องเที่ยว […]

วารสาร-Hotel and Tourism-Periodical-Library-Siam-University Read More »