แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Communication Arts-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง รวมฉบับพิมพ์จำนวน 48 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1645 รายการ  วารสารด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 48 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 31 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 17 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน  1645 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย […]

วารสาร-Communication Arts-Periodical-Library-Siam-University Read More »