แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร-Public Administration-Periodical-Library-Siam-University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical Library Siam University ) ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 31 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน 1,499 รายการ  วารสารด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 31 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 24 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 12 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) มีจำนวน 1,499 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน  57 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> วารสาร-รัฐประศาสนศาสตร์ และวารสารภาษาอังกฤษ […]

วารสาร-Public Administration-Periodical-Library-Siam-University Read More »