วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ชื่อเรื่อง : วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ชื่อผู้แต่ง : สุภางค์ จันทวานิช   Call Number: 001.433 ส837ว 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 ส.ค.2564 หนังสือ “วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ถึงคำอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาสังคม พร้อมทั้งแสดงเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร ฯลฯ  ซึ่งเหมาะกับผู้ที่จะทำวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกับการฝึกฝน และศึกษาหาความรู้ได้ จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 7 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ Read More »