How to Speech files are automated without typing. วิธีแปลงไฟล์เสียงพูดให้เป็นอักษรText โดยไม่ต้องพิมพ์เอง ทำอย่างไร

วิธีแปลงเสียงพูด หรือแปลงไฟล์เสียงพูดให้เป็นตัวอักษร หรือText ได้โดยไม่ต้องนั่งพิมพ์ให้มือหงิกอีกต่อไป ด้วยการปรับแต่ง windows10 ให้รองรับการแปลงไฟล์เสียง Google docs อัตโนมัติ

How to Convert speech files to text วิธีแปลงไฟล์เสียงพูด เป็นตัวอักษรอัตโนมัติ ทำอย่างไร (windows10) Read More »