ฃื่อเรื่อง : จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์ ชื่อผู้แต่ง : Claudio Tuniz and Patrizia Tiberi Vipraio Call Number : 599.9 ต415จ 2565 แนะนำหนังสือ 20 มี.ค.2567 รายละเอียด: หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความเข้าใจอันน่าหลงใหลต่อชีวิตของบรรพบุรุษของพวกเรา ตลอดจนค้นหาความจริงเกี่ยวกับกระบวนการอันเป็นพลวัต ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อน ทั้งยังได้ให้มุมมองแบบองค์รวมต่อประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติและวิวัฒนาการทางสังคม โดยการดึงหลักฐานชิ้นล่าสุดจากวิทยาการแขนงต่าง ๆ ในวงกว้าง และนำเสนอสมมุติฐานใหม่ ๆ ต่อต้นกำเนิดแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ หลังจากการสำรวจการเผชิญหน้าระหว่าง “โฮโม เซเปียนส์” กับมนุษย์ “สปีชีส์” อื่น ๆ แง่มุมอันหลากหลายของชีวิตในสังคมที่อุบัติขึ้น ซึ่งได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม การงาน เวลาว่าง การเรียนรู้ อาหาร โรคภัย และบทบาทของสตรี ได้ถูกนำมาศึกษา ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่บทบาทสำคัญของการพัฒนาคน จากสัตว์ป่าสู่สัตว์บ้าน กระบวนการซึ่งลดทอนความก้าวร้าวตามธรรมชาติ และเพิ่มพูนท่าทีอันเป็นมิตร ในการนำไปสู่ความอยู่รอด จุดมุ่งเน้นอีกอย่างคือ   หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความเข้าใจอันน่าหลงใหลต่อชีวิตของบรรพบุรุษของพวกเรา ตลอดจนค้นหาความจริงเกี่ยวกับกระบวนการอันเป็นพลวัต […]

จากลิงสู่ AI มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์ Read More »