แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

วารสาร Engineering Periodical Library Siam University สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มีบริการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง Periodical Library Siam University ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รวมฉบับพิมพ์จำนวน 85 รายการ และฉบับออนไลน์ (e-journal/online) รวมจำนวน  1,721 รายการ วารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับพิมพ์ (Hard copy) มีจำนวน 85 รายการ เป็น วารสารภาษาไทย จำนวน 67 รายการ วารสารภาษาอังกฤษ จำนวน 18 รายการ เข้าไปขอใช้ตัวเล่มที่สำนักฯ หรือตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> OPAC วารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับออนไลน์ (e-journal/online) จำนวน 1,727 รายการ เป็น วารสารไทย จำนวน 106 รายการ เข้าไปอ่านวารสารฉบับเต็ม หรือ DOWNLOAD ได้ที่ >> […]

วารสาร Engineering Periodical Library Siam University Read More »