วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data Analysis ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data Analysis ฉบับสมบูรณ์  ชื่อผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร  Call Number : 005.369 พ553ว 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  24 พ.ย.2565 หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data Analysis ฉบับสมบูรณ์” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบตารางที่ใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล การคำนวณ และการสร้างกราฟสำหรับนำเสนอข้อมูล และที่สำคัญ Excel เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีอีกด้วยโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้การใช้เครื่องมือที่มีใน Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเรียง การใช้ฟิลเตอร์ ในการกรองข้อมูล, การสรุปข้อมูลแบบมีเงื่อนไข, การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบกราฟ, การสรุปข้อมูล, การใช้ตารางวิเคราะห์ข้อมูล, รวมไปถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง […]

วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data Analysis ฉบับสมบูรณ์  Read More »