วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน  ชื่อผู้แต่ง : ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์    Call Number: 332 ธ469ว 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 30 พ.ย. 2564 หนังสือ “วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน ”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน โดยเริ่มจากภาพรวมของการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การทำความเข้าใจงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์นโยบายการบัญชีและการเปิดเผย ฯลฯ เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าตราสารทุนของกิจการว่าเหมาะสมแก่การลงทุนหรือไม่ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ อธิบายอย่างละเอียดเข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถนำไปประยุกต์และเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในธุรกิจได้เป็นอย่างดี มาวิเคราะห์เจาะลึกได้ ด้วยหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน / ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์ วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน 

วิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่าตราสารทุน Read More »