ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ชื่อเรื่อง : ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  Call Number: 342.593 ศ365 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ   6 ม.ค.2565 หนังสือ “ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้บทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 18 ที่มีคุณค่าด้านรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ  ภายใต้ประโยชน์สูงสุดต่อแวดวงวิชาการ และเป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และเป็นการต่อยอดทางวิชาการ แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความจากผู้เขียนผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม ที่สามารถนำไปสู่ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงได้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 2 ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / สำนักงานศาลรั ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ศาลรัฐธรรมนูญ ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  Read More »