ศิลปะการอยู่กับคน : The Art of People 

ชื่อเรื่อง : ศิลปะการอยู่กับคน : The Art of People  ชื่อผู้แต่ง : Kerpen, Dave  Call Number : พ 158.2 ค795ศ 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  29 เม.ย.2565 หนังสือ “ศิลปะการอยู่กับคน : The Art of People” หนังสือเล่มนี้จะชวนคุณผู้อ่านมาเรียนรู้ศิลปะการอยู่กับคน  ที่รวบรวมเนื้อหาทักษะเรื่องคน 11 ข้อที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ไม่ว่าที่บ้านหรือที่ทำงาน โดยเริ่มตั้งแต่ การเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่น การพบคนที่เหมาะสม การอ่านใจคน เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมด้วยการทำแบบประเมินตัวเองที่อยู่ในภาคผนวกท้ายเล่ม และคุณจะได้แนวคิดมากมายที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ Link to Library Row Hit Heading […]

ศิลปะการอยู่กับคน : The Art of People Read More »