ศิลปะไทย

    ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมหัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ชื่อผู้แต่ง :  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ Call Number : อ 646.03 ว634พ 2559 แนะนำหนังสือ 30มิ.ย.2567 รายละเอียด : หนังสือพจนานุกรมเล่มนี้ได้รวบรวมรวบรวมคำศัพย์ที่เรียกของใช้พื้นบ้านในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยผู้เขียนได้อธิบายถึงลักษณะและวิธีการใช้ พร้อมภาพประกอบของเครื่องมือบางอย่างที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบัน ซึ่งบางชิ้นอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน  มากกว่า 1,300 คำ โดยเรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับอักษร ก-ฮ ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ       Row Hit Heading 1 1 พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน/ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน Read More »

    ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมศัพท์ผ้าและเครื่องถักทอ ชื่อผู้แต่ง :  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ Call Number : อ 646.03 ว634พ 2559 แนะนำหนังสือ 29มิ.ย.2567 รายละเอียด : หนังสือพจนานุกรมเล่มนี้ จะให้ความรู้บนพื้นฐานของข้อมูลที่อ้างอิงได้ รวบรวมคำอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งถักทอ รวมถึงอุปกรณ์หรือวัสดุที่เกี่ยวกับผ้าและการทอผ้า พร้อมภาพประกอบศัพท์ช่วยเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับอักษร ก-ฮ ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ       Row Hit Heading 1 1 พจนานุกรมศัพท์ผ้าและเครื่องถักทอ/ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

พจนานุกรมศัพท์ผ้าและเครื่องถักทอ Read More »

    ชื่อเรื่อง : พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย ชื่อผู้แต่ง :  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ Call Number : อ 746.412025 ว634น 2553 แนะนำหนังสือ 28มิ.ย.2567 รายละเอียด : หนังสือพจนานุกรมที่รวมคำศัพท์ด้านศิลปกรรมไทย ทั้งงานศิลปะ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม วิธีการสร้างงานศิลปะ เป็นต้น จำนวนมากกว่า พร้อมภาพถ่ายประกอบและภาพวาดลายเส้น ส่วนหน้ามีบทนำที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของงานศิลปะไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา ล้านนา รัตนโกสินทร์ รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะแต่ละยุค รวมทั้งเป็นการบันทึกความรู้ ภูมิปัญญาทางด้านศิลปะของคนไทย เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้อ่านอ้างอิงเกี่ยวกับศัพท์ด้านศิลปะไทย     Row Hit Heading 1 1 พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย/ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย Read More »

    ชื่อเรื่อง : นามานุกรม เครื่องจักรสาน ชื่อผู้แต่ง :  วิบูลย์ ลี้สุวรรณ Call Number : อ 746.412025 ว634น 2553 แนะนำหนังสือ 27มิ.ย.2567 รายละเอียด : เป็นหนังสือที่รวมคำศัพท์งานเครื่องจักสานมากกว่า 1,000 คำ เป็นนามานุกรมของอาจารย์วิบุลย์ ลี้สุวรรณ เนื้อหาในเล่มเรียงลำดับตามตัวอักษรตั้งแต่ ก ถึง ฮ โดยในแต่ละคำจะอธิบายถึงลักษณะของวัตถุ วัสดุ ที่ใช้ผลิตประโยชน์ใช้สอย และภาพประกอบในบางคำศัพท์ ที่น่าสนใจคือ การค้นคำศัพท์จากอัขราภิธานศัพท์ของหมอบรัดเล ที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2416 ทำให้เห็นว่าเครื่องจักสานบางชนิดมีชื่อเรียกเช่นนี้มาแต่อดีตและยังมีการใช้สืบเนื่องมาถึงมาปัจจุบัน     Row Hit Heading 1 1 นามานุกรม เครื่องจักรสาน/ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

นามานุกรม เครื่องจักรสาน Read More »