สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Fields

ชื่อเรื่อง:  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic fields  ชื่อผู้แต่ง:   วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์  Call Number:  530.141 ว868ส 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  12 ก.ย.2563 หนังสือ “สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic fields”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประวัติและความสำคัญของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิติ สนามไฟฟ้าภายในวัสดุ ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างโจทย์รวมถึงการประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจได้เรียนรู้เพิ่มเติมและเข้าใจมากยิ่งขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า / วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic fields

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Fields Read More »