สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท

ชื่อเรื่อง: สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท ชื่อผู้แต่ง: พัฑฒิพัฒน์ โรจน์วราวิศาล  Call Number: พ 333.33 พ524ส 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   7 พ.ค. 2564 หนังสือ “ สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหา “สร้างบ้านขาย” โดยไม่มีเงินทุนเลย มีเพียงหัวใจที่มุ่งมั่นและความพยายาม จากประสบการณ์จริงของผู้เขียน เริ่มจาก “การสร้างชีวิต” – ชีวิตที่ติดลบ ถ้าไม่อยากจบจะทำอย่างไร – มองเห็นโอกาส “การสร้างความคิด” – Know Yourself รู้อะไรไม่สู้รู้ตัวเอง – ตั้งเป้าหมายให้ SMART –  คนสำเร็จต้องมีราก – มีใจ แต่ไม่มีทุน – พลิกชีวิต ปิดหนี้ 20 ล้าน ด้วยการสร้างบ้านขาย ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกวิธีการต่าง ๆ การลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน และเทคนิคเคล็ดลับต่าง ๆ เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท / พัฑฒิพัฒน์ โรจน์วราวิศาล สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท    

สร้างบ้านขายด้วยทุน 0 บาท Read More »