สร้างพอร์ตลงทุนที่ตัวคุณมั่นใจ

ชื่อเรื่อง : สร้างพอร์ตลงทุนที่ตัวคุณมั่นใจ  ชื่อผู้แต่ง : พรพุฒิ สุริยะมงคล  Call Number : พ 332.6322 พ251ส 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  21 มิ.ย.2565 หนังสือ “สร้างพอร์ตลงทุนที่ตัวคุณมั่นใจ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกับการลงทุน ที่จะช่วยให้เข้าใจการใช้พอร์ตลงทุนกระจายความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะได้เรียนรู้ถึงหลักการลงทุน สินทรัพย์ทุน  แผนการลงทุน รวมไปถึงขั้นตอนการลงทุนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการลงทุนอย่างประหยัดที่สุดและได้ประโยชน์มากที่สุด พร้อมเทคนิคและกลยุทธ์ 85 ขั้นตอนในการสร้างพอร์ตลงทุน ที่จะทำให้คุณมั่นใจได้อย่างมืออาชีพ มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 สร้างพอร์ตลงทุนที่ตัวคุณมั่นใจ / พรพุฒิ สุริยะมงคล สร้างพอร์ตลงทุนที่ตัวคุณมั่นใจ

สร้างพอร์ตลงทุนที่ตัวคุณมั่นใจ Read More »