สร้างเอกสาร ตารางงาน และนำเสนองานได้ด้วย OFFICE พร้อมความสามารถใหม่ใน OFFICE 2019 ฉบับสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง : สร้างเอกสาร ตารางงาน และนำเสนองานได้ด้วย OFFICE พร้อมความสามารถใหม่ใน OFFICE 2019 ฉบับสมบูรณ์  ชื่อผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล  Call Number: 005.369 พ553ส 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 ต.ค. 2564 หนังสือ “ สร้างเอกสาร ตารางงาน และนำเสนองานได้ด้วย OFFICE พร้อมความสามารถใหม่ใน OFFICE 2019 ฉบับสมบูรณ์” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ใหม่ล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมโปรแกรม Microsoft Office 2016, Microsoft Outlook 2016, Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft Powerpoint 2016, Microsoft Access 2016, Microsoft Onenote 2016 และความสามารถใหม่ Microsoft Office 2019 ที่ได้มีการพัฒนาการใช้งาน การสร้างเอกสาร ตาราง พร้อมเนื้อหาการใช้งานที่มีการปรับรูปลักษณ์โปรแกรมให้ดูสบายตา ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถทำงานง่ายและใช้งาน OFFICEได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยหนังสือเล่มนี้ !   Link to Library Row Hit Heading 1 1 สร้างเอกสาร […]

สร้างเอกสาร ตารางงาน และนำเสนองานได้ด้วย OFFICE พร้อมความสามารถใหม่ใน OFFICE 2019 ฉบับสมบูรณ์ Read More »