สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

ชื่อเรื่อง : สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)  ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง   Call Number: 347.08 ส832ส 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 พ.ย. 2564 หนังสือ “สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้กฎหมาย สำนวนคำฟ้องคดีแพ่ง ที่ได้มีการจัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับล่าสุด โดยได้มีการรวบรวมและเพิ่มเติม สำนวนคำฟ้องคดีแพ่ง เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมการนำเสนอตัวอย่างคำฟ้องในคดีต่าง ๆ  การตั้งรูปเรื่อง การบรรยายความ ถ้อยคำภาษาและลำดับเรื่องราวที่ชัดเจนที่อาจใช้เป็นแนวทางในการฟ้องตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเหมาะสำหรับ นักกฎหมาย ทนายความและบุคคลทั่วไปที่สนใจในสำนวนคำฟ้องคดีแพ่ง ค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) Read More »