สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน

ชื่อเรื่อง : สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน   ชื่อผู้แต่ง : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล   Call Number : 959.5 ก764ส 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  14 ธ.ค.2565 หนังสือ “สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ และประเทศบรูไน ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่ไม่มาก แต่ถูกเรียกขานว่าเป็นเสือเศรษฐกิจ ที่มีค่าครองชีพสูง  มีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ อาทิเช่น ทั้งตึกระฟ้า ศูนย์การค้า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงถือกันว่าเป็นประเทศเสือเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของสมาคมอาเซียน ส่วนประเทศบรูไนเป็นประเทศเล็กที่ตั้งอยู่บนเกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับสามของโลก มีความมั่งคั่งด้านทรัพยากรน้ำมัน ที่ส่งผลให้บรูไนเป็นประเทศมลายูที่ร่ำรวยที่สุดในโลก รวมทั้งสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยจึงเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่ง มาติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ของทั้งสองประเทศนี้ได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 […]

สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน  Read More »