สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ชื่อเรื่อง : สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย   ชื่อผู้แต่ง : ปรียานุช ธรรมปิยา Call Number: 338.927 ส736 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 26 มิ.ย. 2564 หนังสือ“สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในระบบต่าง ๆ ไม่ว่าเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมถึงการน้อมนำคำปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการทรงงานโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เน้นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเดินอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน และหนังสือเล่มนี้เราคนไทยทุกคนควรอ่านและน้อมนำคำสอนของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดี  Link to Library Row Hit Heading 1 1 สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย / ปรียานุช ธรรมปิยา, ผานิต เกิดโชคชัย, บรรณ สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย Read More »